Монгол Алтайн нурууны УТХГ-ын хамгаалалтын захиргаа

  • 1995 онд байгуулагдсан
  • 70422111, 70423518, 99428858
  • manspaa@yahoo.com
  • Баян- Өлгий аймаг, Өлгий хот, 5-р баг, МАН-ын байр 1-давхар

Ерөнхий танилцуулга

Байгууллагын албан ёсны танилцуулга

Анх 1995 онд Байгаль орчны сайдын 81 дүгээр тушаалаар Хөх сэрхийн нурууны ДЦГ-ын Хамгаалалтын захиргаанд УИХ-ын 1996 оноос  хойш Алтай Таванбогдын БЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны асуудлыг давхар хариуцуулан Монгол-Алтайн нурууны УТХГ-ын хамгаалалтын захиргаа байгууллагджээ. 2000 онд Сийлхэмийн нурууны БЦГазар, Цамбагарав уулын БЦГазар, Дэвэлийн арлын БНГазрын хамгаалалтын асуудлыг нэмж хариуцах болсон.

Хамгаалалтын захиргаа нь БОНХАЖЯамны Тусгай хамгаалалттай газрын удирдлагын газарт харъяалагдаж, мэргэжлийн удирдлагаар хангагдан ажилладаг.

Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Байгаль  орчныг хамгаалах албаны даргын 1997 оны  39 дүгээр тушаалаар Монгол Алтайн нурууны УТХГ-уудын хамгаалалтын захиргаа мэргэжлийн байгууллага мөн болж гэрчилгээ авсан.