Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Загасны үржлийн үе болох 4 дүгээр сарын 01-нээс 06 дугаар сарын 15 хүртэл агнахыг хориглоно.

"Зочлох үйлчилгээний төрөлжсөн сургалт" -ыг Аялал Жуулчлалын Тогтвортой Хөгжлийн Төв ТББ нь Баян-Өлгий аймагт амжилттай зоxион байгууллахад хамтран ажиллав

Дэлхийн усны өдөр

2019 оны 06 сарын 07

Дэлхийн усны өдрийг тэмдэглэн өнөрүүллэв.

ЕБС-ийн дэргэдэх “Эко клуб”-ын сурагчдад сургалт зохион байгууллав

Экологийн олимпиад

2019 оны 06 сарын 07

Экологийн олимпиадыг 3 дахь жилдээ амжилттай зохион байгууллаа.

Олон улсын Эко-сургууль хөтөлбөрийн анхан шатны 1 дэх сургалтыг зохион байгууллаа.

Биотехникийн арга хэмжээ

2019 оны 06 сарын 07

Биотехникийн арга хэмжээ авав.

2018 оны ажлын тайлан

2019 оны 01 сарын 24

Ажлын тайлангаа тайлагнаж үнэлүүллээ.

Хэвлэл мэдээллээр

2019 оны 01 сарын 24

Орон нутгийн Жана дауир сонинд

СУРГАЛТ

2019 оны 01 сарын 24

Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа сэдэвт сургалтанд

Мод үржүүлгийн талбайд дөрвөн буга өвөлжиж байна

"Монгол бол ирьэсний эх нутаг"-2018 олон улсын фестиваль, хуулиар хамгаалагдсан уриан доор Баян-Өлгий аймагт зохион байгууллаа.