Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Хилийн цэргийн 0285 дугаар ангитай хамтран Сийлхэмийн нурууны БЦГ-ын “Б” хэсгийн 30 гаруй иргэд, 5дугаар заставын бүрэлдэхүүнд “Байгаль орчны багц хууль”, Тусга...

Цамбагарав уулын БЦГ-ын хязгаарлалтын бүсд багтдаг Цэцэгтийн хавцалд ойжуулалтын ажил хийв.

"Уулын эзэн цоохор ирвэсээ хамгаалъя" цахим уралдааныг аймгийн Боловсрол, Соёл, Урлагийн газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Дэлхийн байгаль хамгаалах...

Сурталчилгааны ажил хийв

2020 оны 06 сарын 18

Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх сурталчилгааны ажил хийв.

Ёлтын сав газарт тус газрыг хариуцсан байгаль хамгаалагч Ү.Бахатбек цаг үеийн шинжтэй болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт ажил болон мониторин...

“Байгалиа хамгаалъя” нэгдсэн арга хэмжээнд нэгдэв

Орчны бүсийн зөвлөлийн ажлыг идэвхжүүлэв

Байгаль хамгаалагч нарын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг баталж, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг улирал, сараар тайлагнах загварыг танилцуулав.

Загас агнахыг хориглоно

2020 оны 06 сарын 16

Амьтны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2.9 хэсэгт заасны дагуу дөрөвдүгээр сарын 1-нээс зургаадугаар сарын 15 хүртэл загас агнахыг хориглоно.

Бугын эврийг түүхийг түр хориглов

ОЙ ХЭЭРИЙН ТҮЙМРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЬЕ

Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг, байгаль орчин, амьтан, ургамал хамгаалах журмын эсрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийв.