Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

“Богцон дахь соёлын өв” иж бүрдлээр дамжуулан өвийн боловсролын сургагч багш бэлтгэх семинарт оролцов.

"Ирвэсийн эх нутагт -2019” фестивальд 10 дугаар сарын 21-ний өдөр Алтай хотод амжилттай оролцлоо.

Монгол Алтайн нурууны УТХГазруудын хамгаалалтын захиргааны шинэ менежмент төлөвлөгөөний /2020-2025 /эцсийн хэлэлцүүлгийг 2019 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр Бая...

Алтай Таванбогдын БЦГ-ын орчны бүсийн Сагсай суманд Монгол Алтайн нурууны УТХГ-ын менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах анхны хэлэлцүүлгийг амжилттай зохион бай...

Сийлхэмийн нурууны БЦГ-ын "Б" хэсгийн орчны бүсийн Ногооннуур суманд Монгол Алтайн нурууны УТХГ-ын менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах анхны хэлэлцүүлгийг амж...

Алтай Таванбогдын БЦГ-ын орчны бүсийн Цэнгэл суманд Монгол Алтайн нурууны УТХГ-ын менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах анхны хэлэлцүүлгийг амжилттай зохион бай...

Алтай Таванбогдын БЦГ, Сийлхэмийн нурууны БЦГ-ын "А" хэсгийн орчны бүсийн Улаанхус суманд Монгол Алтайн нурууны УТХГ-ын менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах ан...

Алтай Таванбогдын БЦГ-ын орчны бүсийн Алтай суманд Монгол Алтайн нурууны УТХГ-ын менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах анхны хэлэлцүүлгийг амжилттай зохион байг...

Алтай Таванбогдын БЦГ-ын орчны бүсийн Алтай сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн “Эко клуб”-ын сурагчдад сургалт зохион байгуулав.

Алтай Таванбогдын БЦГ-ын Сумдайраг, Даяннуур /Ху-Үй/ орчмын Цэнгэл сумын 5 дугаар баг, Сагсай сумын 1,6 дугаар багийн 60 айлын 300 гаруй хүнд сурталчилгаа хийв.

Алтай Таванбогдын БЦГ-ын  Их Түргэн, Бага Түргэний хүрхэрээ, Хурган нуурын орчмын үзэсгэлэнт газруудад Access хөтөлбөрийн 20 сурагчийг аялуулав.

Алтай Таванбогдын БЦГ-ын Их түргэний морины бариа орчмын хогийг цэвэрлэв.