Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Ирвэсийн их нутаг -2020 фестиваль 8 дахь жилдээ Ховд аймагт зохион байгуулагдаж, 4 аймгийн төлөөлөл болсон 120 гаруй сурагчид оролцож, цоохор найзынхаа хамгаала...

“ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ”-ийн сургалтад “Залуу сурвалжлагч” багийн гишүүдийг хамруулж чадавхжуулав.

“Байгалиа хамгаалъя” нэгдсэн арга хэмжээнд нээгдэв.

Сийлхэмийн нурууны БЦГ-ын "Б" хэсэгт байршуулсан автомат камерүүдийг хурааж авлаа.

Сийлхэмийн нурууны Асгат, Нарийн гол, Харагайт, Хуурайт, Түргэн, Их, Бага Хатуу уулс, голуудын чухал газруудын эх, дунд, адаг хэсэгт 40 гаруй автомат камер суу...

Алтай Таванбогд, Сийлхэмийн нурууны БЦГ-ын “А”,”Б” хэсэг түүний орчны бүсэд булаг шандын эхийг хашиж хамгаалав.

Алтай Таванбогд, Сийлхэмийн нурууны БЦГ-ын "А" хэсэг түүний орчны бүс болох Хүрэнхайрхан, Баянзүрх, Төмөр орчмын Алтайн аргаль хонины намар, өвлийн тооллого хий...

“Ногоон паспорт” аянд нэгдэв.

"Зөв дадал, ногоон ирээдүй, нийгмийн хариуцлагатай, байгаль орчинд ээлтэй байгууллага- 2020" челленжид нэгдэв.

Алтай Таванбогдын байгалийн цогцолборт газар, Сийлхэмийн нурууны байгалийн цогцолборт газрын “А”, “Б” хэсгийг хариуцсан 13 байгаль хамгаалагч нарт сургалт хийж,...

Алтай Таванбогдын БЦГ-т “Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг”, “Байгаль орчин, амьтан, ургамал хамгаалах журмын эсрэг урьдчилан сэргийлэх ажил хийгдэв.

Хилийн цэргийн 0285 дугаар ангитай хамтран Сийлхэмийн нурууны БЦГ-ын “Б” хэсгийн 30 гаруй иргэд, 5дугаар заставын бүрэлдэхүүнд “Байгаль орчны багц хууль”, Тусга...