Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Мэргэжлийн хяналтын газраас хуулиар эрх олгогдсон улсын байцаагч нарт сургалт зохион байгууллав.

“Богцон дахь соёлын өв” иж бүрдлээр дамжуулан өвийн боловсролын сургагч багш бэлтгэх семинарт оролцов.

"Ирвэсийн эх нутагт -2019” фестивальд 10 дугаар сарын 21-ний өдөр Алтай хотод амжилттай оролцлоо.

Монгол Алтайн нурууны УТХГазруудын хамгаалалтын захиргааны шинэ менежмент төлөвлөгөөний /2020-2025 /эцсийн хэлэлцүүлгийг 2019 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр Бая...

Алтай Таванбогдын БЦГ-ын орчны бүсийн Сагсай суманд Монгол Алтайн нурууны УТХГ-ын менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах анхны хэлэлцүүлгийг амжилттай зохион бай...

Сийлхэмийн нурууны БЦГ-ын "Б" хэсгийн орчны бүсийн Ногооннуур суманд Монгол Алтайн нурууны УТХГ-ын менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах анхны хэлэлцүүлгийг амж...

Алтай Таванбогдын БЦГ-ын орчны бүсийн Цэнгэл суманд Монгол Алтайн нурууны УТХГ-ын менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах анхны хэлэлцүүлгийг амжилттай зохион бай...

Алтай Таванбогдын БЦГ, Сийлхэмийн нурууны БЦГ-ын "А" хэсгийн орчны бүсийн Улаанхус суманд Монгол Алтайн нурууны УТХГ-ын менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах ан...

Алтай Таванбогдын БЦГ-ын орчны бүсийн Алтай суманд Монгол Алтайн нурууны УТХГ-ын менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах анхны хэлэлцүүлгийг амжилттай зохион байг...

Алтай Таванбогдын БЦГ-ын орчны бүсийн Алтай сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн “Эко клуб”-ын сурагчдад сургалт зохион байгуулав.

Алтай Таванбогдын БЦГ-ын Сумдайраг, Даяннуур /Ху-Үй/ орчмын Цэнгэл сумын 5 дугаар баг, Сагсай сумын 1,6 дугаар багийн 60 айлын 300 гаруй хүнд сурталчилгаа хийв.

Алтай Таванбогдын БЦГ-ын  Их Түргэн, Бага Түргэний хүрхэрээ, Хурган нуурын орчмын үзэсгэлэнт газруудад Access хөтөлбөрийн 20 сурагчийг аялуулав.