Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

2018 оны ажлын тайлан

2019 оны 01 сарын 24

Ажлын тайлангаа тайлагнаж үнэлүүллээ.

Хэвлэл мэдээллээр

2019 оны 01 сарын 24

Орон нутгийн Жана дауир сонинд

СУРГАЛТ

2019 оны 01 сарын 24

Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа сэдэвт сургалтанд

Мод үржүүлгийн талбайд дөрвөн буга өвөлжиж байна

"Монгол бол ирьэсний эх нутаг"-2018 олон улсын фестиваль, хуулиар хамгаалагдсан уриан доор Баян-Өлгий аймагт зохион байгууллаа.

"Ирвэсийн эх нутаг-2018" фестивалийн эхний үе шатыг амжиллтай зохион байгуулагдав.

“Бүргэдийн баяр-2018” арга хэмжээ Баян-Өлгий аймгийн Бугат сумын Саят толгой хэмээх газарт 2 хоног амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө.

Цамбагарав байгалийн цогцолборт газрын орчны бүс дэх Цэцэгтийн ойжуулалтын талбайг хүлээлгэж өглөө.

СУДАЛДГААНЫ АЖИЛ

2018 оны 10 сарын 18

"ЦООХОР ИРВЭСНИЙ" амьдрах орчин, тархац нутаг, популяцийн тоо толгой тогтоох судалгааны ажлын үр дүнгээс

СУРГАЛТ

2018 оны 10 сарын 18

Ногооннуур сумын “Харагайт” нөхөрлөлийн гишүүдийг Ирвэс хамгаалах сангийн Ирвэс интерпрайз хөтөлбөрийн хүрээнд гар хатхамалын сургалтанд хамруулав.

Алтай Таванбогдын БЦГ-т тэмдэг, тэмдэгжүүлэлт хийв.

ӨДӨРЛӨГ

2018 оны 09 сарын 07

Тарваган тахлаас урьдчилан сэргийлье өдөрлөг