Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

"Монгол бол ирьэсний эх нутаг"-2018 олон улсын фестиваль, хуулиар хамгаалагдсан уриан доор Баян-Өлгий аймагт зохион байгууллаа.

"Ирвэсийн эх нутаг-2018" фестивалийн эхний үе шатыг амжиллтай зохион байгуулагдав.

“Бүргэдийн баяр-2018” арга хэмжээ Баян-Өлгий аймгийн Бугат сумын Саят толгой хэмээх газарт 2 хоног амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө.

Цамбагарав байгалийн цогцолборт газрын орчны бүс дэх Цэцэгтийн ойжуулалтын талбайг хүлээлгэж өглөө.

СУДАЛДГААНЫ АЖИЛ

2018 оны 10 сарын 18

"ЦООХОР ИРВЭСНИЙ" амьдрах орчин, тархац нутаг, популяцийн тоо толгой тогтоох судалгааны ажлын үр дүнгээс

СУРГАЛТ

2018 оны 10 сарын 18

Ногооннуур сумын “Харагайт” нөхөрлөлийн гишүүдийг Ирвэс хамгаалах сангийн Ирвэс интерпрайз хөтөлбөрийн хүрээнд гар хатхамалын сургалтанд хамруулав.

Алтай Таванбогдын БЦГ-т тэмдэг, тэмдэгжүүлэлт хийв.

ӨДӨРЛӨГ

2018 оны 09 сарын 07

Тарваган тахлаас урьдчилан сэргийлье өдөрлөг

ХУУЛЬ СУРТАЛЧЛАХ ӨДӨР

2018 оны 09 сарын 06

ХУУЛЬ СУРТАЛЧЛАХ ӨДӨР

Алтай Таванбогдын БЦГ-ын Еки-Аша, Сыргааль, Хар чулуутад стандарт шаардлгад нийсэн нүхэн жорлон, муу усны цооног, хогийн сав хийж гүйцэтгэв.

Алтай Таванбогдын БЦГ болон Сийлхэмийн нурууны БЦГ-уудын 13 байгаль хамгаалагч нарыг “YAMAHA” маркын бартаат замын мотоциклээр хангав

ОЙЖУУЛАЛТ ХИЙВ.

2018 оны 07 сарын 02

Цамбагарав уулын Цэцэгтийн хавцалд 4 га газрыг сонгон авч, шинээр ойжуулалт хийв.