Мэдээ мэдээлэл

хилийн цэргийн 0285 дугаар ангитай хамтран сийлхэмийн нурууны бцг-ын “б” хэсгийн 30 гаруй иргэд, 5дугаар заставын бүрэлдэхүүнд “байгаль орчны багц хууль”, тусга...

Цааш унших

цамбагарав уулын бцг-ын хязгаарлалтын бүсд багтдаг цэцэгтийн хавцалд ойжуулалтын ажил хийв.

Цааш унших

"уулын эзэн цоохор ирвэсээ хамгаалъя" цахим уралдааныг аймгийн боловсрол, соёл, урлагийн газар, байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, дэлхийн байгаль хамгаалах...

Цааш унших

СУРТАЛЧИЛГААНЫ АЖИЛ ХИЙВ

2020 оны 06 сарын 18

ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх сурталчилгааны ажил хийв.

Цааш унших

ёлтын сав газарт тус газрыг хариуцсан байгаль хамгаалагч ү.бахатбек цаг үеийн шинжтэй болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт ажил болон мониторин...

Цааш унших

“байгалиа хамгаалъя” нэгдсэн арга хэмжээнд нэгдэв

Цааш унших

орчны бүсийн зөвлөлийн ажлыг идэвхжүүлэв

Цааш унших

байгаль хамгаалагч нарын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг баталж, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг улирал, сараар тайлагнах загварыг танилцуулав.

Цааш унших