Мэдээ мэдээлэл

ирвэсийн их нутаг -2020 фестиваль 8 дахь жилдээ ховд аймагт зохион байгуулагдаж, 4 аймгийн төлөөлөл болсон 120 гаруй сурагчид оролцож, цоохор найзынхаа хамгаала...

Цааш унших

“хог хаягдлын менежмент”-ийн сургалтад “залуу сурвалжлагч” багийн гишүүдийг хамруулж чадавхжуулав.

Цааш унших

“байгалиа хамгаалъя” нэгдсэн арга хэмжээнд нээгдэв.

Цааш унших

сийлхэмийн нурууны бцг-ын "б" хэсэгт байршуулсан автомат камерүүдийг хурааж авлаа.

Цааш унших

сийлхэмийн нурууны асгат, нарийн гол, харагайт, хуурайт, түргэн, их, бага хатуу уулс, голуудын чухал газруудын эх, дунд, адаг хэсэгт 40 гаруй автомат камер суу...

Цааш унших

алтай таванбогд, сийлхэмийн нурууны бцг-ын “а”,”б” хэсэг түүний орчны бүсэд булаг шандын эхийг хашиж хамгаалав.

Цааш унших

алтай таванбогд, сийлхэмийн нурууны бцг-ын "а" хэсэг түүний орчны бүс болох хүрэнхайрхан, баянзүрх, төмөр орчмын алтайн аргаль хонины намар, өвлийн тооллого хий...

Цааш унших

“ногоон паспорт” аянд нэгдэв.

Цааш унших