Хамтын ажиллагаа

2016 оны 12 сарын 26

ОХУ-ын Алтайн Бүгд Найрамдах улсын “Сайлюгем”-ийн үндэсний парк, “Катун” дархан газрын төлөөлөгчидэй уулзалт хийж 2016 оны хамтран ажилласан ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг хэлэлцэн 2017 онд хамтран хийх ажлуудын төлөвлөгөө гаргаж, хурлын тэмдэглэл хөтлөв.

                    

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now