Сийлхэмийн нурууны БЦГ-ын "Б" хэсгийн Хуурайт, Харгайт, Түргэн, Нарийн гол орчимд 500-600кг давс тавьж зэрлэг амьтадын тоо толгойг хамгаалах зорилгоор биотехникийн арга хэмжээ авч ажиллав.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now