Монгол Алтайн нурууны УТХГазруудын орчны бүсийн Ховд аймгийн Эрдэнбүрэн сумын Засаг даргатай 2016 оны хамтран ажиллах гэрээний биелэлтийг хэлэлцэн 2017 онд хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, цаашид хийх ажлуудын талаар харилцан ярилцав.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now