Аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, МХГ, ЦГ, Прокурорын газар, Өлгий сумын ЗДТГ, ХБГСГЗ, ОБГазар, ЦУОШГ-тай хамтарч Байгаль орчныг хамгаалах бодлогоо хэрэгжүүлэх, байгаль орчны гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хамтарсан хяналт шалгалт тогтмол зохион байгуулах, удирдлага арга зүйгээр хангах ажлын талаар нээлттэй хэлэлцүүлэг явуулж, гарсан шийдвэрийг Аймгийн засаг даргын захирамж гаргаж, ажлын хэсэг байгуулан хамтарсан төлөвлөгөө батлуулан биелэлтийг хангаж ажиллах талаар тохиролцоонд хүрэв.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now