СУРГАЛТ

2019 оны 01 сарын 24

Баян-Өлгий аймгийн Прокурорын газраас зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий албан тушаалтнуудад зохион байгуулж явуулсан Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа сэдэвт сургалтанд тус хамгаалалтын захиргаанаас мэргэжилтнүүд С.Сакен, М.Жухан нар оролцов.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now