Олон улсын Эко-сургууль хөтөлбөрийн анхан шатны 1 дэх сургалтыг аймгийн Боловсрол, Соёл, Урлагийн газар, Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF), Мерси Кор Монгол ОУБ, Талын нүүдэлчдийн эх булаг ТББ-тай хамтран Өлгий сумын ЕБ-ын 1,2,3,4 дүгээр сургууль, Толбо, Ногооннуур, Дэлүүн сумын ЕБ-ын 1 дүгээр, Улаанхус сумын 1, 2 дугаар сургуулийн удирдлага, багш, сурагчид, аймгийн БОАЖГ, Хөх сэрхийн нурууны УТХГ ХЗ,УЦУОШГ-ын мэргэжилтэн, ЕБС-ийн 6 дугаар сургуулийн багш нараас бүрдсэн нийт 111 хүн хамруулан амжилттай зохион байгууллаа.

Тогтвортой хөгжил, ногоон хөгжил, Тогтвортой хөгжлийн боловсролын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч, "Эко сургууль 7 алхамт аргачлал", "Сургуулийн орчин"-ы үнэлгээний арга зүй (Эрүүл ахуй-Аюулгүй байдал-Ногоон орчин), “Eco mapping” зэрэгт суралцаж, “Эко сургууль” болох алхамыг тавилаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now