Экологийн олимпиад

2019 оны 06 сарын 07

ХИС-ийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургууль, Боловсрол, Соёл, Урлагийн газартай хамтран 9-11 сурагчдын дунд экологийн олимпиадыг амжилттай зохион байгуулсан. Уг олимпиадад 9 дүгээр ангиас 32, 10 дугаар анги 26, 11 дүгээр анги 30 сурагч тус тус хамрагдав. Баруун бүсийн Экологийн анхдугаар олимпиадад манай аймгийн баг амжилттай оролцсоход хамтран ажилласан.

9-р анги

  1. Е.Инжу-Бастама БДС
  2. Б.Бүжин- Алтай БДС
  3. С.Маргулан- Дарын БДС

10-р анги

  1. М.Танжарых- Дарын БДС
  2. С.Сувд-Эрдэнэ- 2 БДС
  3. М.Айым-Дарын БДС

11-р анги

1. Б.Айтолхын

2.Х.Ахбота- БДС

3. О.Соёл-Эрдэнэ—2БДС тус тус эзлэв.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now