Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын Яамнаас "Зочлох үйлчилгээний төрөлжсөн сургалт" -г аяллын жолооч, тогооч, аяллын хөтөч, бартендер, бариста, өрөөний, гэрийн үйлчлэгч, xаалгач ачаа зөөгч, удирдах ажилтан,  менежер, зочин угтан авах албаны ажилтан, зөөгч мэргэжлүүдээр Аялал Жуулчлалын Тогтвортой Хөгжлийн Төв ТББ нь Баян-Өлгий аймагт амжилттай зоxион байгууллахад хамтран ажиллав. Сургалтад 310 гаруй xүн xамрагдаж, сертификат гардан авлаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now