Монгол Алтайн нурууны УТХГазруудын хамгаалалтын захиргааны шинэ менежмент төлөвлөгөөний /2020-2025 /эцсийн хэлэлцүүлгийг 2019 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр Баян-Өлгий аймгийн Өлгийн суманд хийв. Уг хэлэлцүүлэгт Нийт 60 хүн оролцож санал, бодлоо солилцов.

Байгууллагын нэр

Албан тушаал

 

Нийт

1

Алтай сумын ЗДТГ

Засаг дарга

1

5

Орчны бүсийн зөвлөлийн дарга

1

БОХУБайцаагч

1

Иргэн

1

Жолооч

1

2

Ногооннуур сумын ЗДТГ

Засаг дарга

1

5

Орчны бүсийн зөвлөлийн дарга

1

БОХУБайцаагч

1

Иргэн

1

Жолооч

1

3

Сагсай сумын ЗДТГ

Засаг дарга

1

5

Орчны бүсийн зөвлөлийн дарга

1

БОХУБайцаагч

1

Иргэн

1

Жолооч

1

4

Улаанхус сумын ЗДТГ

Засаг дарга

1

5

Орчны бүсийн зөвлөлийн дарга

1

БОХУБайцаагч

1

Иргэн

1

Жолооч

1

5

Цэнгэл сумын ЗДТГ

Засаг дарга

1

5

Орчны бүсийн зөвлөлийн дарга

1

БОХУБайцаагч

1

Иргэн

1

Жолооч

1

6

Аймгийн хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлогын хэлтэс

Дарга

1

2

Мэргэжилтэн

1

7

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Дарга

1

2

Мэргэжилтэн

1

8

Мэргэжлийн хяналтын газар

Дарга

1

2

Мэргэжилтэн

1

9

Хилийн 0165-р анги

Захирагч

1

1

10

Хилийн 0285-р анги

Захирагч

1

1

11

Цагдаагийн газар

Дарга

1

1

 

12

Баян-Өлгий аймгийн ЗООНОЗ өвчин судлалын төв

Дарга

1

2

Мэргэжилтэн

1

 

13

Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний газар

Дарга

1

2

Мэргэжилтэн

1

 

14

Шинжлэх ухааны Академийн Философийн хүрээлэнгийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургууль

Дарга

1

2

Мэргэжилтэн

1

15

МАНУТХГ-ХЗ

Дарга

1

20

Ня-Бо

1

Мэргэжилтэн

4

Байгаль хамгаалагч

13

Жолооч

1

НИЙТ

60

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now