Монгол Алтайн нурууны УТХГазруудын хамгаалалтын захиргааны шинэ менежмент төлөвлөгөөний /2020-2025 /эцсийн хэлэлцүүлгийг 2019 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр Баян-Өлгий аймгийн Өлгийн суманд хийв. Уг хэлэлцүүлэгт Нийт 60 хүн оролцож санал, бодлоо солилцов.

Байгууллагын нэр

Албан тушаал

 

Нийт

1

Алтай сумын ЗДТГ

Засаг дарга

1

5

Орчны бүсийн зөвлөлийн дарга

1

БОХУБайцаагч

1

Иргэн

1

Жолооч

1

2

Ногооннуур сумын ЗДТГ

Засаг дарга

1

5

Орчны бүсийн зөвлөлийн дарга

1

БОХУБайцаагч

1

Иргэн

1

Жолооч

1

3

Сагсай сумын ЗДТГ

Засаг дарга

1

5

Орчны бүсийн зөвлөлийн дарга

1

БОХУБайцаагч

1

Иргэн

1

Жолооч

1

4

Улаанхус сумын ЗДТГ

Засаг дарга

1

5

Орчны бүсийн зөвлөлийн дарга

1

БОХУБайцаагч

1

Иргэн

1

Жолооч

1

5

Цэнгэл сумын ЗДТГ

Засаг дарга

1

5

Орчны бүсийн зөвлөлийн дарга

1

БОХУБайцаагч

1

Иргэн

1

Жолооч

1

6

Аймгийн хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлогын хэлтэс

Дарга

1

2

Мэргэжилтэн

1

7

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Дарга

1

2

Мэргэжилтэн