Хилийн цэргийн 0285 дугаар ангитай хамтран Сийлхэмийн нурууны БЦГ-ын “Б” хэсгийн 30 гаруй иргэд, 5дугаар заставын бүрэлдэхүүнд “Байгаль орчны багц хууль”, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль, Хил хамгаалах тухай хууль, Хилийн болон хил орчмын дэглэмийг сахиулах талаар сурталчилгаа хийж, хяналт шалгалт хийлээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now