"Зөв дадал, ногоон ирээдүй, нийгмийн хариуцлагатай, байгаль орчинд ээлтэй байгууллага- 2020" челленжид аймгийн Байгаль орчин, Аялал жуулчлалын газрын дуудлагаар нэгдэж, 11-дүгээр баг буюу Ховд голын эрэг дагуу эзэнгүй хог ихтэй газрын цэвэрлэв.

Тус челленжид Хөх Сэрхийн нурууны УТХГ-ын Хамгаалалтын захиргааг гол дагуух эзэнгүй хур хог ихтэй газарт цэвэрлэгээ хийж, дараагийн байгууллагыг дуудахыг уриалав.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now