Алтай Таванбогд, Сийлхэмийн нурууны БЦГ-ын "А" хэсэг түүний орчны бүс болох Хүрэнхайрхан, Баянзүрх, Төмөр орчмын Алтайн аргаль хонины намар, өвлийн тооллого хийгдэв. Тооллогын харьцуулсан зураг.

Ногоон өнгөөр хийсэн 2020 оны 02-р сарын 11-22-ны хооронд хийсэн судалгааны үр дүн.

Улаан өнгөөр хийсэн 2019 оны 10-р сарын 15-26-ны хооронд хийсэн судалгааны үр дүн.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now