Монголын Ирвэс төвтэй хамтарч Сийлхэмийн нурууны БЦГ-ын "Б" хэсгийн Цоохор ирвэсний тархац нутаг, шилжилт хөдөлгөөнийг тогтоох зорилгоор байрлуулсан автомат камерүүдийг хурааж авлаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now