“Байгалиа хамгаалъя” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Алтай Таван Богдын байгалийн цогцолборт газрын томоохон нуурууд болох Хотон, Хурган нуур тэдгээрийн цутгал голууд орчимд Хилийн 0165 дугаар анги салбар ангиуд, Аймгийн Цагдаагийн газрын Экологийн цагдаагийн албаны албан хаагч нартай хамтран загасны үржлийн үед хууль бусаар загас агнах зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулж, 2 төрлийн тараах материал тарааж сурталчилгаа хийв.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now