Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Орчны Бохирдлыг Бууруулах Үндэсний Хорооноос санаачлан хэрэгжүүлж байгаа орон нутгийн хог хаягдлын зохистой менежментийг дэмжих төслийн хүрээнд Мог Пластик ХХК, Европын Холбооны дэмжлэгтэйгээр Каритас Чех Репабликаас хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсын барилгын салбарын нөөцийн үр ашигтай байдал, цэвэр үйлдвэрлэлийг дэмжих” төсөлтэй хамтран “ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ”-ийн сургалтад “Залуу сурвалжлагч” багийн гишүүдийг хамруулж чадавхжуулав.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now