Мэдээ мэдээлэл

"ЭКО КУЛБ"

2017 оны 06 сарын 03

ерөнхий боловсролын сургуулийн дэргэдэх "эко кулб"-ын үйл ажиллагааг идэвхижүүлэн ажиллав.

Цааш унших

"ХУУЛИА ДЭЭДЭЛЬЕ" АЯН

2017 оны 06 сарын 03

орчны бүсийн сагсай, цэнгэл, улаанхус сумдад сургалт зохион байгууллав.

Цааш унших

баян-өлгий аймагт анх удаа “экологийн олимпиад”-ыг зохион байгууллаа.

Цааш унших

ЭХ ДЭЛХИЙН ЦАГ

2017 оны 06 сарын 03

баян-өлгийчүүд эх дэлхийн цагт нэгдэж, гэрлээ унтрааж "уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг хамтдаа" аянд амжилттай оролцлоо.

Цааш унших

дэлхийн усны өдрийн хүрээнд ховд голын эрэгт цэвэрлэгээ хийв.

Цааш унших

дэлхийн усны өдрийг “ус ба хаягдал ус” уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлэв.

Цааш унших

“усны аюулгүй байдал, зохистой хэрэглээ” хэлэлцүүлэг зохион байгууллагдав.

Цааш унших

байгаль хамгаалагч нарыг чадавхжуулах сургалт зохион байгууллав.

Цааш унших

“байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх арга замыг боловсронгуй болгоход талуудыг оролцоог хангах нь” зөвөлгөөн зохион байгуул...

Цааш унших

байгаль хамгаалагчдыг чадавхжуулах сургалт зохион байгууллав.

Цааш унших

байгаль ухааны багш нарт сургалт зохион байгууллав.

Цааш унших

олон улсын зэрлэг амьтан, ургамлын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүллэв

Цааш унших
Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now